MENU OF HIGHLANDS COFFEE

Menu of Highlands Coffee
Cà phê Truyền Thống    
Cà phê sữa đá   29.000
Cà phê đen đá   29.000
Cà phê sữa nóng   29.000
Cà phê đen nóng   29.000
Cà phê Espresso
(Nóng hoặc đá)
Vừa Lớn
Espresso 44.000 54.000
Americano 44.000 54.000
Cappuccino 54.000 64.000
Latte 54.000 64.000
Mocha 59.000 69.000
Caramel Macchiato 59.000 69.000
Cà phê Jelly Freeze    
Caramel Jelly Freeze   55.000
Hezelnut Jelly Freeze   55.000
Classic Jelly Freeze   55.000
Cà phê Freeze    
Caramel Freeze   55.000
Hezelnut Freeze   55.000
Classic Freeze   55.000
Freeze không cà phê    
Cookies & Cream Freeze   64.000
Bánh mì    
Chả lụa xá xíu   29.000
Gà xé nước tương   29.000
Cá ngừ   39.000
Thức uống khác    
Chanh đá xay   39.000
Bưởi đá xay   54.000
Sô-cô-la nóng / đá   54.000
Trà xoài   59.000
Mojito chanh   59.000
Mojito chanh dây   59.000
Cam tươi đá / không đá   74.000
Món ăn    
Khoai tây chiên   39.000
Phở gà   49.000
Phở bò   49.000
Hủ tiếu nam vang   64.000